Services

 • Ogólne potwierdzenie notarialne dokumentów do użytku za granicą
 • Przygotowywanie tego rodzaju dokumentów
 • Pełnomocnictwa
 • Potwierdzanie kopii dokumentów
 • Uwierzytelnianie dokumentów w Biurze Spraw Zagranicznych ("apostil"), konsulatach i ambasadach
 • Oświadczenia składane pod przysięgą, przysięgi i deklaracje
 • Uwierzytelnianie testamentów sporządzonych za granicą
 • Notarialna zmiana imienia i nazwiska, jednostronne oświadczenia woli itp.
 • Sponsoring – kontrola lub ugody
 • Dokumenty dotyczące zawarcia związku małżeńskiego za granicą
 • Poświadczenia notarialne
 • Prawo imigracyjne i prawo o obywatelstwie
 • Weksle
 • Oświadczenia o niezawinieniu uszkodzenia ładunku
 • Istnieje możliwość zamówienia usług tłumaczeniowych i tłumaczeń ustnych
 • Usługi świadczymy również poza biurem